ВЯРА    МОРАЛ   РОДОЛЮБИЕ   ОТГОВОРНОСТ

 

Казвам се Николай Георгиев , роден съм във Варна на 27.03.1947 г. Семеен съм с двама сина. Завършил съм Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Имам 20 години стаж като оперативен служител в криминалния отдел на МВР. През 1990 г. напуснах по собствено желание и създадох частна детективска и охранителна агенция "Ник-Пол", на която съм президент до момента. Председател съм Управителния съвет на "Регионалната асоциация на охранителните фирми във Варненския регион". Член съм на "Съюза на стопанския деятел" във Варна и на "Международната полицейска асоциация".

В БЪДЕЩОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВАРНА ЩЕ РАБОТЯ ЗА:

  • Устойчиво развитие на Варна с подчертан курортен и морски облик
  • Ангажиране на Община Варна с уличната престъпност и опазване на обществения ред
  • Съхраняване и опазване на културно-историческото наследство
  • Равнопоставеност на гражданите в отношенията с общинската власт
  • Създаване на благоприятни условия за възраждането на морския бизнес
  • Изцяло оборудване на трансплантационен център със специализация и обучение на кадри

Умея да взимам решения!


ВМРО - Българско национално движение,
без компромиси за ВАРНА!
Бюлетина No: 85

Кандидат за кмет:
Кап. Стоян Василев Ангелов

Кандидати за общински съветници:

Кап. Стоян Ангелов - капитан на баркентина "Калиакра"
Николай Георгиев - собственик на ДОА "НИК-ПОЛ"
Ангел Шишков - председател на ВМРО - Варна
Стилиян Станчев - управител на фирма ЕТ"ДАН"
Христо Леонидов - писател
Стоянка Дукова - директор на ОУ "Христо Ботев"
Иван Величков - специалист в паркоустройството
Таня Стоянова - учител в ОУ "Иван Вазов"
Красимир Маринов - учител в Бизнесбанк училище
Иван Аргиров - председател на МКПД "Тодор Александров"
Никола Конуков - работи в системата на "Топливо"ООД
Михаил Стаменов - председател на "Клуб за защита зелената система на Варна"
Тихомир Николов - бизнесмен
Петър Дойчев - изп.директор на фондация "Алтернатива 2002"
Петко Янков - дългогодищен строител


 

 

гр. Варна ул. "Охрид" №19

fax: 052/604579; e-mail: georgiev@abv.bg